ClickCease
top of page

תקנון אתר וקורסים דיגיטליים - שלי בר פילאטיס אקדמי - בר פילאטיס בע"מ

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור תהיה כפופה לתקנון המעודכן. בכל שאלה ניתן לפנות למפעילת האתר אמצעות פניה באתר.

הינך גולש באתר https://www.pilatis.co.il (להלן: "האתר") שבבעלות בר פילאטיס בע"מ (להלן: "מפעילת האתר" ו/או "החברה" ו/או "העסק") שנמצא בכתובת אימבר 14 פ"ת

 

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.
 

 

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון, מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות של החברה. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.
 

 

באחריות המשתמש לדאוג לחיבור רציף לרשת האינטרנט במהלך הצפייה. ידוע למשתמש כי החברה לא תישא באחריות אם שיעורי הצפייה לא יעבדו או הצפייה תלווה בתקיעות כתוצאה מתקלות טכניות במחשב\ברשת האינטרנט\דפדפן האינטרנט או ספק האינטרנט של המשתמש.
 

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

הגבלת אחריות
בשום מקרה לא תחול על בר פילאטיס בע"מ \ שלי בר אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, ענישתי, מקרי, מופתי או תוצאתי, או לשום נזק שהוא, אפילו אם הודיעו ל- בר פילאטיס בע"מ \ שלי בר בעבר על אפשרות של נזק כזה, אם בעשייה תחת חוזה, במחדל או בכל דרך אחרת, מתוך או בהקשר לשימוש, חוסר היכולת להשתמש, או התפקוד של שירותי המידע, והחומרים הזמינים מאתר זה. הגבלות אלה חלות ללא קשר לכל כישלון מטרה מהותית של כל אמצעי תיקון מוגבל.

התכנים המופיעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים המופיעים בתוכנית זו נועדו להרחבת הידע האישי של המשתמשים ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. בכל מקרה יש לפנות לקבלת חוות דעת של רופא מוסמך לפני קבלת אימון /או שימוש במכשיר אימון כלשהו או אימון ללא מכשיר. השירותים והמידע באתר זה הינם כלליים ולא ניתן להתאים אותם באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן  במידה והינך סובל מבעיית בריאות כלשהי או תחת השגחה או מעקב של גורם רפואי עלייך להיוועץ עם הגורם המטפל.

 

המוצר
המוצר כולל קורסים העוסקים בהעשרת הידע המקצועי למדריכות פילאטיס ו \ או לציבור הרחב בתחומי הספורט או ההתפתחות האישית

 

רכישה באתר
בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהירה ומתחייבת כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במידה והינך מתכוונת להעביר את השימוש במוצר הנרכש לקטינה מתחת גיל 18 הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

 

תנאי אספקה
אספקת המוצר תתבצע עם השלמת הרכישה ועד 24 שעות לאחר השלמת הרכישה. הקישור לקורס הדיגיטלי ופרטי ההתחברות יישלח אל כתובת המייל אשר תזינו במהלך ההרשמה.

תשלום, אחריות, ביטול עסקה לקורסים הדיגיטליים

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

מוצרי און-ליין – החזר מלא עד 7 יום מיום הקנייה. אלא אם כן צוין אחרת בעמוד המכירה. קורס דיגיטלי הוא בבחינת חומר הניתן להעתקה / שכפול / צפייה חוזרת, ולכן לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שבוצעה. אם אתם מבקשים לשמור לעצמכם את הזכות לביטול עסקה – הנכם מתבקשים שלא לרכוש את הקורס ולא לקבל את הסיסמה לצפייה בחומרי הקורס. למען הסר ספק 

 

שימוש באתר ובתכנים
בר פילאטיס בע"מ שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג' בין אם בתמורה ובין אם לאו;
מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג';
מתן גישה לתוכן האתר לצד ג' באמצעות שם המשתמש והסיסמה.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו להלן, לצד ג' כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.
ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, החברה תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

בר פילאטיס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שימוש לרעה בתוכן הקורס
מפעילת האתר עמלה רבות בכדי להקליט ולשדר את הקורס המוצע באתר.
הצרכן מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את הצרכן לתביעה אזרחית: להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, העסק יגביל כל פעולה של צרכן ו/או ישהה כל פעולה של צרכן ו/או יסיר מידע שהועלה ע"י צרכן ו/או ימנע גישה של צרכן וינקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיו ו/או של צדדים שלישיים.

הצרכן נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר גישה לתכנים או השתתפותו של צרכן בתכנים המוצעים על ידו, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

שימוש בינלאומי באתר
לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, את מצהירה כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו את מצויה.

 

קניין רוחני
האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של בר פילאטיס בע"מ. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של החברה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

החברה שומרת לעצמה את זכות ההחלטה לחידוש סרטונים או הפצת תכנים חינמיים.

המשתמשת מצהירה כי ידוע לה, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, מערכי שיעור, מצגות, תוכן הרצאות, נסחי דוא"ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם היא נחשפה המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לחברה, לעסקיה, לשירותיה, למוצריה, ללקוחותיה, לתוכניותיה ו/או לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעה הינו מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לבר פילאטיס בע"מ.

ברור למשתמשת, כי כל המידע שנחשף אליה במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורס וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לה במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של בר פילאטיס בע"מ, והמשתמשת אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לחברה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בר פילאטיס בע"מ בכתב ומראש.

 

אי תחרות
בקבלת תנאי השימוש, מצהירה המשתמשת כי היא מודעת לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשפה בתוכן האתר, לרבות בקורס, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייבת שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

המשתמשת מתחייבת לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 6 חודשים מרגע רכישת הקורס. לעניין זה, תחום אי התחרות מוגדר בזאת כהוצאת קורס ו/או ספר ו/או חוברת ו/או מדריך ו/או עלון בתחום לימודי הפילאטיס

תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהחברה.

המשתמשת מתחייבת שלא לספק שירותים אלו בעצמה או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמה.

 

הליכים משפטיים
תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי בר פילאטיס בע"מ הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.

על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

את מסכימה לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

אישור תנאי השימוש
המשתמשת מאשרת כי קראה בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעצה עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לה וכי היא מקבלת על עצמה את האמור בהם, וכי לא יהיו לה כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

צוות החברה מאחל לך גלישה ושימוש מהנה ונעים!

bottom of page