עקרונות הפילאטיס 

ההיסטוריה של הפילאטיס 

עמדות מוצא 

תרגילים בסיסיים

תרגילים בסיסיים

תרגילים בסיסיים

דוגמה להנחיית תרגילים בסיסיים 

כמה שאלות כדי לוודא שהבנו את החומר...
 

מהו מנח imprint ?

מהם ששת עקרונות הפילאטיס ?

איזה תרגיל מטרתו תנועה והפרדת חוליות הגב? 

בתרגיל knee sways איזה מפרק מקובע ואיזה בתנועה ?

על איזה שרירים בעיקר עובד תרגיל ה-Flight ?