עקרונות הפילאטיס 

ההיסטוריה של הפילאטיס 

עמדות מוצא 

תרגילים בסיסיים

תרגילים בסיסיים

תרגילים בסיסיים

דוגמה להנחיית תרגילים בסיסיים 

סטודיו שלי בר פילאטיס  |  אימבר 14 קריית אריה פ"ת  |  03-9191488