עקרונות הפילאטיס 

ההיסטוריה של הפילאטיס 

עמדות מוצא 

תרגילים בסיסיים

תרגילים בסיסיים

תרגילים בסיסיים

דוגמה להנחיית תרגילים בסיסיים 

  • Wix Facebook page

03-9191488

אימבר 14 קריית אריה פתח תקווה