ClickCease
top of page

THE TIME IS NOW

למה בחרנו ב"הזמן זה עכשיו" כנושא של קיץ 2024? הקיץ מביא איתו הבטחה לאור ותקווה, כל מי שאנחנו היום הוא מצבור המחשבות והפעולות שעשינו אתמול, וכל מי שניהיה מחר הוא מצבור המחשבות והפעולות שנעשה היום לכן, הזמן הטוב ביותר לעשות שינוי הוא עכשיו! ואין זמן טוב יותר לקפוץ למים מאשר הקיץ :)

bottom of page